ฝากเงิน-ถอนเงิน

กันยายน 25, 2018 0 By admin

ลูกค้าท่านใดที่ต้องฝากเงินเพื่อที่จะเล่นพนัน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1 แจ้งชื่อไอดีของผู้เล่น

2 โอนเงินเข้าบัญชีเว็บ

3 เช็ดเงินในบัญชี (ไอดีผู้เล่น)

และลูกค้าที่ต้องการถอนเงินออกจากบัญชี มีขั้นตอนการถอนดังนี้

1 แจ้งชื่อไอดีที่จะถอน

2 แจ้งเลขบัญชีของผู้เล่น

3 เช็กเงินในบัญชีของท่าน